Nime Aili nimepäev on 16. september.

Eesnime Aili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aili 1847 naisel. Aili on populaarsuselt 93. naisenimi.

Vanim Aili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aili on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Aili vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,32.

Kõige rohkem on eesnimega Aili sündinuid märtsis, kokku 178.

Kõige populaarsem on eesnimi Aili Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,70.