Nime Aimar nimepäev on 21. aprill.

Eesnime Aimar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aimar 637 mehel. Aimar on populaarsuselt 245. mehenimi.

Vanim Aimar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aimar on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Aimar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,05.

Kõige rohkem on eesnimega Aimar sündinuid märtsis, kokku 63.

Kõige populaarsem on eesnimi Aimar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,25.