Nime Aimar nimepäev on 21. aprill.

Eesnime Aimar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aimar 639 mehel. Aimar on populaarsuselt 241. mehenimi.

Vanim Aimar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aimar on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Aimar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,15.

Kõige rohkem on eesnimega Aimar sündinuid märtsis, kokku 63.

Kõige populaarsem on eesnimi Aimar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,54.