Nime Aime nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Aime statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aime 1700 naisel. Aime on populaarsuselt 99. naisenimi.

Vanim Aime on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Aime on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Aime vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,89.

Kõige rohkem on eesnimega Aime sündinuid aprillis, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Aime Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,86.