Nime Aime nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Aime statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aime 1655 naisel. Aime on populaarsuselt 104. naisenimi.

Vanim Aime on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Aime on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Aime vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 77,55.

Kõige rohkem on eesnimega Aime sündinuid aprillis, kokku 166.

Kõige populaarsem on eesnimi Aime Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,07.