Nime Aimi nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Aimi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aimi 167 naisel. Aimi on populaarsuselt 615. naisenimi.

Vanim Aimi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aimi on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Aimi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,28.

Kõige rohkem on eesnimega Aimi sündinuid märtsis, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Aimi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.