Nime Aimur nimepäev on 21. aprill.

Eesnime Aimur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aimur 91 mehel. Aimur on populaarsuselt 715. mehenimi.

Vanim Aimur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Aimur on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Aimur vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,69.

Kõige rohkem on eesnimega Aimur sündinuid mais, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Aimur Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,17.