Nime Ain nimepäev on 11. märts.

Eesnime Ain statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ain 1987 mehel. Ain on populaarsuselt 87. mehenimi.

Vanim Ain on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ain on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Ain vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,97.

Kõige rohkem on eesnimega Ain sündinuid juulis, kokku 191.

Kõige populaarsem on eesnimi Ain Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,82.