Nime Ain nimepäev on 11. märts.

Eesnime Ain statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ain 1959 mehel. Ain on populaarsuselt 88. mehenimi.

Vanim Ain on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ain on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Ain vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,37.

Kõige rohkem on eesnimega Ain sündinuid juulis, kokku 187.

Kõige populaarsem on eesnimi Ain Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,84.