Nime Aina nimepäev on 10. mai.

Eesnime Aina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aina 162 naisel. Aina on populaarsuselt 623. naisenimi.

Vanim Aina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aina on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Aina vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,35.

Kõige rohkem on eesnimega Aina sündinuid jaanuaris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Aina Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,36.