Nime Ainar nimepäev on 11. märts.

Eesnime Ainar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ainar 319 mehel. Ainar on populaarsuselt 373. mehenimi.

Vanim Ainar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Ainar on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Ainar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,85.

Kõige rohkem on eesnimega Ainar sündinuid veebruaris, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Ainar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,69.