Nime Ainar nimepäev on 11. märts.

Eesnime Ainar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ainar 319 mehel. Ainar on populaarsuselt 367. mehenimi.

Vanim Ainar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Ainar on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Ainar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,71.

Kõige rohkem on eesnimega Ainar sündinuid veebruaris, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Ainar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,97.