Nime Aini nimepäev on 10. mai.

Eesnime Aini statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aini 52 naisel. Aini on populaarsuselt 1141. naisenimi.

Vanim Aini on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Aini on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Aini vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,49.

Kõige rohkem on eesnimega Aini sündinuid mais, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Aini Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,14.