Nime Aini nimepäev on 10. mai.

Eesnime Aini statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aini 48 naisel. Aini on populaarsuselt 1192. naisenimi.

Vanim Aini on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Aini on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Aini vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Aini sündinuid mais, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Aini Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.