Nime Aino nimepäev on 10. mai.

Eesnime Aino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aino 2014 naisel. Aino on populaarsuselt 81. naisenimi.

Vanim Aino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aino on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Aino vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 170,87.

Kõige rohkem on eesnimega Aino sündinuid märtsis, kokku 189.

Kõige populaarsem on eesnimi Aino Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,05.