Nime Aino nimepäev on 10. mai.

Eesnime Aino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aino 2171 naisel. Aino on populaarsuselt 73. naisenimi.

Vanim Aino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aino on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Aino vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 184,60.

Kõige rohkem on eesnimega Aino sündinuid jaanuaris, kokku 201.

Kõige populaarsem on eesnimi Aino Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,76.