Nime Ainu nimepäev on 10. mai.

Eesnime Ainu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ainu 52 naisel. Ainu on populaarsuselt 1141. naisenimi.

Vanim Ainu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 55–59.

Ainu on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Ainu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,37.

Kõige rohkem on eesnimega Ainu sündinuid mais, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Ainu Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,36.