Nime Ainu nimepäev on 10. mai.

Eesnime Ainu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ainu 51 naisel. Ainu on populaarsuselt 1155. naisenimi.

Vanim Ainu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 60–64.

Ainu on keskmiselt 82 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Ainu vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,65.

Kõige rohkem on eesnimega Ainu sündinuid mais, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Ainu Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,39.