Nime Aira nimepäev on 2. detsember.

Eesnime Aira statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aira 139 naisel. Aira on populaarsuselt 681. naisenimi.

Vanim Aira on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aira on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Aira vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,92.

Kõige rohkem on eesnimega Aira sündinuid märtsis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Aira Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,89.