Nime Aire nimepäev on 2. detsember.

Eesnime Aire statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aire 710 naisel. Aire on populaarsuselt 248. naisenimi.

Vanim Aire on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aire on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Aire vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,25.

Kõige rohkem on eesnimega Aire sündinuid märtsis, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Aire Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,99.