Nime Airi nimepäev on 2. detsember.

Eesnime Airi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Airi alla viiel mehel ja 699 naisel. Airi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 253. naisenimi.

Vanim Airi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Airi on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Airi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,52.

Kõige rohkem on eesnimega Airi sündinuid märtsis, kokku 65.

Kõige populaarsem on eesnimi Airi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,25.