Nime Airi nimepäev on 2. detsember.

Eesnime Airi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Airi alla viiel mehel ja 699 naisel. Airi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 253. naisenimi.

Vanim Airi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Airi on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Airi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,01.

Kõige rohkem on eesnimega Airi sündinuid märtsis, kokku 65.

Kõige populaarsem on eesnimi Airi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,43.