Nime Aita nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Aita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aita 511 naisel. Aita on populaarsuselt 320. naisenimi.

Vanim Aita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Aita on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Aita vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,67.

Kõige rohkem on eesnimega Aita sündinuid jaanuaris, kokku 57.

Kõige populaarsem on eesnimi Aita Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,44.