Nime Aita nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Aita statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aita 532 naisel. Aita on populaarsuselt 311. naisenimi.

Vanim Aita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Aita on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Aita vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,33.

Kõige rohkem on eesnimega Aita sündinuid jaanuaris, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Aita Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,71.