Nime Aivar nimepäev on 12. detsember.

Eesnime Aivar statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivar 4128 mehel. Aivar on populaarsuselt 22. mehenimi.

Vanim Aivar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aivar on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 125,63.

Kõige rohkem on eesnimega Aivar sündinuid märtsis, kokku 404.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,33.