Nime Aivar nimepäev on 12. detsember.

Eesnime Aivar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivar 4028 mehel. Aivar on populaarsuselt 20. mehenimi.

Vanim Aivar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aivar on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 118,09.

Kõige rohkem on eesnimega Aivar sündinuid märtsis, kokku 397.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 63,64.