Nime Aivar nimepäev on 12. detsember.

Eesnime Aivar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivar 3968 mehel. Aivar on populaarsuselt 20. mehenimi.

Vanim Aivar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aivar on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 119,14.

Kõige rohkem on eesnimega Aivar sündinuid märtsis, kokku 394.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 64,56.