Nime Aive nimepäev on 9. juuli.

Eesnime Aive statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aive alla viiel mehel ja 542 naisel. Aive on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 307. naisenimi.

Vanim Aive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Aive on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Aive vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,72.

Kõige rohkem on eesnimega Aive sündinuid juunis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Aive Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,74.