Nime Aive nimepäev on 9. juuli.

Eesnime Aive statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aive alla viiel mehel ja 539 naisel. Aive on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 308. naisenimi.

Vanim Aive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Aive on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Aive vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,81.

Kõige rohkem on eesnimega Aive sündinuid juunis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Aive Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,50.