Nime Aivi nimepäev on 9. juuli.

Eesnime Aivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivi 431 naisel. Aivi on populaarsuselt 362. naisenimi.

Vanim Aivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aivi on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,97.

Kõige rohkem on eesnimega Aivi sündinuid juulis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.