Nime Aivi nimepäev on 9. juuli.

Eesnime Aivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivi 428 naisel. Aivi on populaarsuselt 361. naisenimi.

Vanim Aivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aivi on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,18.

Kõige rohkem on eesnimega Aivi sündinuid juulis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.