Nime Aivo nimepäev on 12. detsember.

Eesnime Aivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivo 1363 mehel. Aivo on populaarsuselt 129. mehenimi.

Vanim Aivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aivo on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,35.

Kõige rohkem on eesnimega Aivo sündinuid mais, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,59.