Nime Aivo nimepäev on 12. detsember.

Eesnime Aivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aivo 1349 mehel. Aivo on populaarsuselt 130. mehenimi.

Vanim Aivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Aivo on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Aivo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,71.

Kõige rohkem on eesnimega Aivo sündinuid mais, kokku 129.

Kõige populaarsem on eesnimi Aivo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,59.