Nime Ako nimepäev on 25. september.

Eesnime Ako statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ako 53 mehel. Ako on populaarsuselt 934. mehenimi.

Vanim Ako on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ako on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Ako vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,94.

Kõige rohkem on eesnimega Ako sündinuid septembris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Ako Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.