Nime Aksel nimepäev on 23. märts.

Eesnime Aksel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aksel 473 mehel. Aksel on populaarsuselt 291. mehenimi.

Vanim Aksel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aksel on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Aksel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,51.

Kõige rohkem on eesnimega Aksel sündinuid märtsis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Aksel Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,56.