Nime Aksel nimepäev on 23. märts.

Eesnime Aksel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aksel 473 mehel. Aksel on populaarsuselt 295. mehenimi.

Vanim Aksel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aksel on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Aksel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,89.

Kõige rohkem on eesnimega Aksel sündinuid märtsis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Aksel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,11.