Nime Alar nimepäev on 24. mai.

Eesnime Alar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alar 1652 mehel. Alar on populaarsuselt 103. mehenimi.

Vanim Alar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alar on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Alar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,18.

Kõige rohkem on eesnimega Alar sündinuid juulis, kokku 156.

Kõige populaarsem on eesnimi Alar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,83.