Nime Alari nimepäev on 24. mai.

Eesnime Alari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alari 631 mehel. Alari on populaarsuselt 247. mehenimi.

Vanim Alari on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Alari on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Alari vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,98.

Kõige rohkem on eesnimega Alari sündinuid aprillis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Alari Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,00.