Nime Alari nimepäev on 24. mai.

Eesnime Alari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alari 625 mehel. Alari on populaarsuselt 253. mehenimi.

Vanim Alari on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Alari on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Alari vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,04.

Kõige rohkem on eesnimega Alari sündinuid mais, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Alari Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,10.