Nime Albert nimepäev on 24. august.

Eesnime Albert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Albert 986 mehel. Albert on populaarsuselt 173. mehenimi.

Vanim Albert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Albert on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Albert vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,06.

Kõige rohkem on eesnimega Albert sündinuid jaanuaris, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Albert Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,89.