Nime Albina nimepäev on 24. märts.

Eesnime Albina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Albina 357 naisel. Albina on populaarsuselt 403. naisenimi.

Vanim Albina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Albina on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Albina vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,14.

Kõige rohkem on eesnimega Albina sündinuid augustis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Albina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,98.