Nime Aldo nimepäev on 11. oktoober.

Eesnime Aldo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aldo 181 mehel. Aldo on populaarsuselt 510. mehenimi.

Vanim Aldo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aldo on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Aldo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,95.

Kõige rohkem on eesnimega Aldo sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Aldo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,30.