Nime Aldur nimepäev on 11. oktoober.

Eesnime Aldur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aldur 74 mehel. Aldur on populaarsuselt 796. mehenimi.

Vanim Aldur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Aldur on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Aldur vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,11.

Kõige rohkem on eesnimega Aldur sündinuid veebruaris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Aldur Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.