Nime Aleks nimepäev on 11. september.

Eesnime Aleks statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleks 624 mehel. Aleks on populaarsuselt 250. mehenimi.

Vanim Aleks on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleks on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleks vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,52.

Kõige rohkem on eesnimega Aleks sündinuid veebruaris, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Aleks Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,81.