Nime Aleksander nimepäev on 11. september.

Eesnime Aleksander statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleksander 3172 mehel. Aleksander on populaarsuselt 36. mehenimi.

Vanim Aleksander on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleksander on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksander vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,99.

Kõige rohkem on eesnimega Aleksander sündinuid aprillis, kokku 318.

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksander Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,06.