Nime Aleksander nimepäev on 11. september.

Eesnime Aleksander statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleksander 3369 mehel. Aleksander on populaarsuselt 33. mehenimi.

Vanim Aleksander on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleksander on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksander vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,04.

Kõige rohkem on eesnimega Aleksander sündinuid aprillis, kokku 334.

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksander Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,29.