Eesnime Aleksandr statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleksandr 12209 mehel. Aleksandr on populaarsuselt 1. mehenimi.

Vanim Aleksandr on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleksandr on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksandr vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 137,20.

Kõige rohkem on eesnimega Aleksandr sündinuid mais, kokku 1 100.

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksandr Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 208,75.