Eesnime Alexander statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alexander 4163 mehel. Alexander on populaarsuselt 20. mehenimi.

Vanim Alexander on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alexander on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Alexander vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,12.

Kõige rohkem on eesnimega Alexander sündinuid septembris, kokku 395.

Kõige populaarsem on eesnimi Alexander Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 109,52.