Nime Alfred nimepäev on 29. oktoober.

Eesnime Alfred statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alfred 303 mehel. Alfred on populaarsuselt 379. mehenimi.

Vanim Alfred on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alfred on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Alfred vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,50.

Kõige rohkem on eesnimega Alfred sündinuid veebruaris, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Alfred Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,36.