Nime Algi nimepäev on 2. jaanuar.

Eesnime Algi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Algi alla viiel mehel ja 28 naisel. Algi on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 1554. naisenimi.

Vanim Algi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Algi on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Algi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,87.

Kõige rohkem on eesnimega Algi sündinuid aprillis, kokku 6.