Nime Algi nimepäev on 2. jaanuar.

Eesnime Algi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Algi alla viiel mehel ja 27 naisel. Algi on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 1590. naisenimi.

Vanim Algi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Algi on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Algi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,76.

Kõige rohkem on eesnimega Algi sündinuid aprillis, kokku 6.