Nime Alice nimepäev on 16. september.

Eesnime Alice statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alice 468 naisel. Alice on populaarsuselt 342. naisenimi.

Vanim Alice on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alice on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Alice vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,58.

Kõige rohkem on eesnimega Alice sündinuid detsembris, kokku 51.

Kõige populaarsem on eesnimi Alice Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,57.