Nime Alice nimepäev on 16. september.

Eesnime Alice statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alice 453 naisel. Alice on populaarsuselt 350. naisenimi.

Vanim Alice on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alice on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Alice vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,33.

Kõige rohkem on eesnimega Alice sündinuid detsembris, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Alice Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.