Nime Aliide nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Aliide statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aliide 74 naisel. Aliide on populaarsuselt 949. naisenimi.

Vanim Aliide on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aliide on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Aliide vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,83.

Kõige rohkem on eesnimega Aliide sündinuid märtsis, kokku 14.