Nime Aliide nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Aliide statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aliide 69 naisel. Aliide on populaarsuselt 988. naisenimi.

Vanim Aliide on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aliide on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Aliide vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,18.

Kõige rohkem on eesnimega Aliide sündinuid märtsis, kokku 14.