Nime Allan nimepäev on 7. aprill.

Eesnime Allan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Allan 1593 mehel. Allan on populaarsuselt 107. mehenimi.

Vanim Allan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Allan on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Allan vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,28.

Kõige rohkem on eesnimega Allan sündinuid märtsis, kokku 144.

Kõige populaarsem on eesnimi Allan Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,63.