Nime Allan nimepäev on 7. aprill.

Eesnime Allan statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Allan 1602 mehel. Allan on populaarsuselt 106. mehenimi.

Vanim Allan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Allan on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Allan vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,88.

Kõige rohkem on eesnimega Allan sündinuid märtsis, kokku 145.

Kõige populaarsem on eesnimi Allan Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,64.