Nime Allar nimepäev on 24. mai.

Eesnime Allar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Allar 620 mehel. Allar on populaarsuselt 251. mehenimi.

Vanim Allar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Allar on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Allar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,86.

Kõige rohkem on eesnimega Allar sündinuid märtsis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Allar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,97.