Nime Allar nimepäev on 24. mai.

Eesnime Allar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Allar 618 mehel. Allar on populaarsuselt 255. mehenimi.

Vanim Allar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Allar on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Allar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,28.

Kõige rohkem on eesnimega Allar sündinuid märtsis, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Allar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,43.