Nime Alli nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Alli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alli 182 naisel. Alli on populaarsuselt 587. naisenimi.

Vanim Alli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Alli on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Alli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,90.

Kõige rohkem on eesnimega Alli sündinuid augustis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Alli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,03.