Nime Alli nimepäev on 19. aprill.

Eesnime Alli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alli 186 naisel. Alli on populaarsuselt 578. naisenimi.

Vanim Alli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Alli on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Alli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,37.

Kõige rohkem on eesnimega Alli sündinuid augustis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Alli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,28.