Nime Alma nimepäev on 12. veebruar.

Eesnime Alma statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alma 78 naisel. Alma on populaarsuselt 929. naisenimi.

Vanim Alma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alma on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Alma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,37.

Kõige rohkem on eesnimega Alma sündinuid mais, kokku 10.