Nime Alma nimepäev on 12. veebruar.

Eesnime Alma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alma 82 naisel. Alma on populaarsuselt 897. naisenimi.

Vanim Alma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alma on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 85).

Kõige populaarsem on eesnimi Alma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,20.

Kõige rohkem on eesnimega Alma sündinuid veebruaris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Alma Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,40.