Nime Almar nimepäev on 4. märts.

Eesnime Almar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Almar 37 mehel. Almar on populaarsuselt 1100. mehenimi.

Vanim Almar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Almar on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Almar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,67.

Kõige rohkem on eesnimega Almar sündinuid jaanuaris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Almar Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.