Nime Almar nimepäev on 4. märts.

Eesnime Almar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Almar 37 mehel. Almar on populaarsuselt 1090. mehenimi.

Vanim Almar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Almar on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Almar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.

Kõige rohkem on eesnimega Almar sündinuid jaanuaris, kokku 8.