Nime Alo nimepäev on 1. jaanuar.

Eesnime Alo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alo 530 mehel. Alo on populaarsuselt 277. mehenimi.

Vanim Alo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Alo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,28.

Kõige rohkem on eesnimega Alo sündinuid augustis, kokku 55.

Kõige populaarsem on eesnimi Alo Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,62.