Nime Alvar nimepäev on 24. september.

Eesnime Alvar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alvar 593 mehel. Alvar on populaarsuselt 259. mehenimi.

Vanim Alvar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Alvar on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Alvar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,46.

Kõige rohkem on eesnimega Alvar sündinuid märtsis, kokku 63.

Kõige populaarsem on eesnimi Alvar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,85.