Nime Alvar nimepäev on 24. september.

Eesnime Alvar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alvar 595 mehel. Alvar on populaarsuselt 254. mehenimi.

Vanim Alvar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Alvar on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Alvar vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,72.

Kõige rohkem on eesnimega Alvar sündinuid märtsis, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Alvar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,81.