Nime Alver nimepäev on 24. september.

Eesnime Alver statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alver 59 mehel. Alver on populaarsuselt 879. mehenimi.

Vanim Alver on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Alver on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Alver vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Alver sündinuid septembris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Alver Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.