Nime Alvi nimepäev on 14. november.

Eesnime Alvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alvi 5 mehel ja 73 naisel. Alvi on populaarsuselt 3646. mehenimi ja 955. naisenimi.

Vanim Alvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Alvi on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Alvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,89.

Kõige rohkem on eesnimega Alvi sündinuid juulis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Alvi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,03.