Nime Alvin nimepäev on 1. märts.

Eesnime Alvin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alvin 53 mehel. Alvin on populaarsuselt 926. mehenimi.

Vanim Alvin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Alvin on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Alvin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,13.

Kõige rohkem on eesnimega Alvin sündinuid augustis, kokku 8.