Nime Alvin nimepäev on 1. märts.

Eesnime Alvin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Alvin 53 mehel. Alvin on populaarsuselt 934. mehenimi.

Vanim Alvin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Alvin on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Alvin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,11.

Kõige rohkem on eesnimega Alvin sündinuid augustis, kokku 8.