Nime Amanda nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Amanda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Amanda 180 naisel. Amanda on populaarsuselt 589. naisenimi.

Vanim Amanda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Amanda on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Amanda vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,45.

Kõige rohkem on eesnimega Amanda sündinuid juunis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Amanda Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,33.