Nime Amanda nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Amanda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Amanda 176 naisel. Amanda on populaarsuselt 593. naisenimi.

Vanim Amanda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Amanda on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Amanda vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,29.

Kõige rohkem on eesnimega Amanda sündinuid mais, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Amanda Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,31.