Nime Ami nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Ami statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ami 34 naisel. Ami on populaarsuselt 1416. naisenimi.

Vanim Ami on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ami on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Ami vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,58.

Kõige rohkem on eesnimega Ami sündinuid novembris, kokku 5.