Nime Ami nimepäev on 26. oktoober.

Eesnime Ami statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ami 31 naisel. Ami on populaarsuselt 1468. naisenimi.

Vanim Ami on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Ami on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Ami vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,74.