Nime Ande nimepäev on 12. jaanuar.

Eesnime Ande statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ande alla viiel mehel ja 43 naisel. Ande on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 1262. naisenimi.

Vanim Ande on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Ande on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Ande vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,97.

Kõige rohkem on eesnimega Ande sündinuid detsembris, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Ande Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.