Nime Ande nimepäev on 12. jaanuar.

Eesnime Ande statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ande alla viiel mehel ja 44 naisel. Ande on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 1240. naisenimi.

Vanim Ande on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 30–34.

Ande on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Ande vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,08.

Kõige rohkem on eesnimega Ande sündinuid augustis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Ande Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.