Nime Andi nimepäev on 30. november.

Eesnime Andi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andi 237 mehel ja alla viiel naisel. Andi on populaarsuselt 442. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Andi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andi on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Andi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,12.

Kõige rohkem on eesnimega Andi sündinuid veebruaris, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Andi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,92.