Nime Andi nimepäev on 30. november.

Eesnime Andi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andi 239 mehel ja alla viiel naisel. Andi on populaarsuselt 435. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Andi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andi on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Andi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,24.

Kõige rohkem on eesnimega Andi sündinuid veebruaris, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Andi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,15.