Nime Ando nimepäev on 30. november.

Eesnime Ando statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ando 369 mehel. Ando on populaarsuselt 343. mehenimi.

Vanim Ando on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ando on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Ando vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,09.

Kõige rohkem on eesnimega Ando sündinuid aprillis, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Ando Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,27.