Nime Ando nimepäev on 30. november.

Eesnime Ando statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ando 372 mehel. Ando on populaarsuselt 339. mehenimi.

Vanim Ando on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ando on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Ando vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,44.

Kõige rohkem on eesnimega Ando sündinuid aprillis, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Ando Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.